图片名称

Contact Us

Contact


New Factory: Xizhong Road, Nanshagang, Jingang Town, Zhangjiagang, Jiangsu
Old Factory: Xiangshan South Road, Jingang Town, Zhangjiagang, Jiangsu

HQ: +86 0512-58391235
Fax: +86 0512-58370701
E-mail: cimcsanctum@cimc.com