Search

Contact

Page view:

New Factory: Xizhong Road, Nanshagang, Jingang Town, Zhangjiagang, Jiangsu
Old Factory: Xiangshan South Road, Jingang Town, Zhangjiagang, Jiangsu
HQ:+86 0512-58391235
Fax:+86 0512-58370701
E-mail:cimcsanctum@cimc.com 

>
Contact

Your current location:

Contact us
Contact us